Odluka o rasporedu radnog vremena

18. septem. 2023.

Agencija HN

otvori

Plan i program rada za 2022

6. jul 2022.

Agencija HN

otvori

Pravilo o načinu i uslovima korišćenja službenih vozila

6. jul 2022.

Agencija HN

otvori

Pravilnik o korisćenju službenih mobilnih telefona

6. jul 2022.

Agencija HN

otvori

Pravilnik o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki

2. oktobar 2020.

Agencija HN

Pravilo o postupku zapošljavanja

9. septembar 2020.

Agencija HN

otvori

Pravilnik za sprovođenje postupka nabavke male vrijednosti

14. novembar 2017.

Agencija HN

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta

25. oktobar 2017.

Agencija HN

otvori

Statut Agencije za izgradnju i razvoj Herceg Novog

25. oktobar 2017.

Agencija HN

otvori

Odluka o osnivanju Agencije za izgradnju i razvoj Herceg Novog

25. oktobar 2017.

Agencija HN

otvori