U okviru projekta “Ćiro II”, danas je održana online obuka o Bike Friendly Standardu

Obuka je realizovana putem ZOOM platforme a sprovela je Razvojna Agencija REDAH. Radionici su pored organizatora prisustvovali projektni timovi ispred Općine Ravno, Općine Konavle i Agencije za izgradnju i razvoj Herceg Novog, kao i stakeholderi sa područja Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Crne Gore koji svoje usluge žele prilagoditi potrebama cikloturista.

Održan drugi po redu sastanak projektnog tima u okviru projekta "Cross- border Thematic Tourism Destination: Old Narrow Gauge Railway"- Ćiro II

Sastanku održanom 27. septembra 2021. godine, prisustvovali su članovi projektnog tima ispred Opštine Ravno, Opštine Konavle i Agencije za izgradnju i razvoj Herceg Novog. Sastanak je održan preko ZOOM platforme i započeo je izvještavanjem Lead partnera i ostalih partnera o redovnim aktivnostima.

Poseban naglasak je stavljen na aktivnosti vezane za potpisivanje ugovora, odnosno raspisivanje javnih nabavki za infrastrukturne radove. Takođe, jedna od tema razgovora ticala se promocije samog projekta.

Projekat je kofinansiran sredstvima EFRR i IPA II fondova Evropske unije.

Aktuelno

Partneri smo na projektima “Adriatic Canyoning” i “Ćiro II”, odobrenim u sklopu Interreg IPA programa prekogranične saradnje Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore 2014-2020.

Projekti su kofinansirani sredstvima EFRR i IPA II fondova Evropske unije.

Poziv na Bike Friendly Standard obuku

U okviru projekta prekogranične saradnje “Ćiro II”, Razvojna Agencija REDAH će u narednom periodu održati online obuku za Bike Friendly Standard. Pravo na učešće i dobijanje sertifikata imaju sve zainteresovane strane/ kategorije (objekti, servisi, atrakcije) koje svoje usluge žele prilagoditi potrebama cikloturista, te ujedno promovisati svoje usluge i ostvariti finansijsku dobit.

Svoje učešće možete prijaviti putem emaila: agencijahn.marija@gmail.com

Za dodatne informacije, stojimo Vam na raspolaganju!

U okviru projekta Ćiro II planirana je izgradnja biciklističke staze na dionici od objekta HDL do motela “Vinogradi” u Sutorini. Tender za izbor izvođača za izvođenje radova na planiranoj stazi objavljen je 08.04.2021. a otvaranje tendera je završeno 12.05.2021. Izabran je izvođač sa najpovoljnijom ponudom. U toku je postupak ugovaranja.