Ugovori u 2018.godini

1. februar 2019.

Agencija HN

Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji – Institut za razvoj i istraživanja u oblasti zaštite na radu

Ugovori u 2017.godini

1. februar 2018.

Agencija HN

Ugovor za nabavku i montažu fitnes sprava za teretane na otvorenom

Ugovori u 2016.godini

3. novembar 2017.

Agencija HN

Ugovor za nabavku i montažu saobraćajne signalizacije ...

Ugovori o donacijama

3. novembar 2017.

Agencija HN

TO HN - Signalizacija, TO HN – Vrbanj, TO HN – Teretane na otvorenom ...

Ugovori o djelu

3. novembar 2017.

Agencija HN

Elektrolux - Rasvjeta (Šetalište ), L&M PEROVIĆ