Izvještaj

o sprovedenom postupku ispunjenosti kriterijuma za sufinansiranje radova na fasadama

24. april 2024.

Agencija HN

otvori

Javni poziv

za dostavljanje zahtjeva za učešće u sufinansiranju radova na fasadama


25. februar 2024.

Agencija HN

otvori

Odluka

o objavljivanju Javnog Poziva za sufinansiranja radova na fasadama


23. februar 2024.

Agencija HN

otvori

Interno pravilo

o sprovođenju postupka sufinansiranja radova na fasadama

5. februar 2024.

Agencija HN

otvori

Zahtjev

za predmjer zgrade5. februar 2024.

Agencija HN

otvori