Adriatic Canyoning Adventure Tours


Naziv projekta: Adriatic Canyoning Adventure Tours

Program: Interreg IPA Program prekogranične saradnje Hrvatska- Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014-2020
Projektni partneri: Grad Široki Brijeg- vodeći partner (BiH); Općina Grude (BiH), Grad Drniš (HR), Agencija za izgradnju i razvoj Herceg Novog (CG); Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA (HR).
Opšti cilj projekta: Ojačati i diverzifikovati turističku ponudu susjednih zemalja jačanje i diversifikacija turističke ponude u jadranskom zaleđu kroz prekogranični pristup kojim će se omogućiti bolje upravljanje i održivo korištenje prirodne i kulturne baštine. Projektom se pridonosi jačanju socijalnog, privrednog i teritorijalnog razvoja programskog područja kroz razvoj specifične ponude aktivnog turizma na atraktivnim lokacijama ruralnog područja i kanjona jadranskog zaleđa u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori.
Ukupna vrijednost projekta: 1.879.251,32 €
Iznos EU kofinansiranja: 1.597.363,59 € (85,00%)
Proračun Agencije za izgradnju i razvoj Herceg Novog: 304.111,35 € (EU kofinansiranje u iznosu od 85,00% odnosno 258.494,64 € )
Trajanje projekta: 1.07.2017 – 31.12.2019.
Aktivnosti projekta: Planirana je izgradnja i opremanje adrenalinskog parka sa uređenom parkovskom površinom ispod zone parka. Takođe, projektom je planiran i parking prostor na donjoj parceli kao i 2km duga trim staza kroz šumu sa spravama za vježbanje. Važno je napomenuti da će svi sadržaji parka biti u potpunosti uklopljeni u prirodnu sredinu. Uređenje se zasniva na minimalnoj promjeni okruženja, uz korišćenje postojećih stabala i isključivo prirodnih materijala, drveta i kamena.
REALIZACIJA svih aktivnosti je završena u planiranom vremenskom roku. Važno je napomenuti da su svi sadržaji parka u potpunosti uklopljeni u prirodnu sredinu. Uređenje je zasnovano na minimalnoj promjeni okruženja , uz korišćenje postojećih stabala i isključivo prirodnih materijala, drveta i kamena.
REZULTATI PROJEKTA:
7000m² u bukovoj šumi, na 1100m nadmorske visine
4 staze sa 44 elementa dužine 5-15m
2 zip line-a dužine do 100m
školski poligon sa 2 elementa

“OVA PUBLIKACIJA JE PROIZVEDENA UZ POMOĆ EVROPSKE UNIJE I PREDSTAVLJA ODGOVORNOST PROJEKTNIH PARTNERA TE NI PO ČEMU NE MOŽE PREDSTAVLJATI MIŠLJENJA ILI STAVOVE EVROPSKE UNIJE.”