Uradili smo projekat obnove kuće Iva Andrića


Proljeća 2017. godine, započeti su prvi radovi na čišćenju i uređenju tada ruiniranog i zanemarenog zdanja. Tog ljeta Kuća je bila otvorena za publiku, kao objekat u rekonstrukciji. Potom je nastavljeno sa krupnim građevinskim zahvatima na njenoj sanaciji i ove godine priča je dovršena”. Revitalizaciju je finansirala dijelom Opština Herceg Novi, dok je drugi dio sredstava obezbijeđen iz fondova Evropske unije kroz projekat prekogranične saradnje “Co.Co. Tour”. Zahvaljujući projektu Agencije za izgradnju i razvoj Herceg Novog, ovo zdanje je dobilo izgled i namjenu koji mu pripadaju.

Slični projekti