Projekat rekonstrukcije Šetališta od hotela „Plaža“ do Meljina


Završena je izrada i u toku je revizija projekta rekonstrukcije Šetališta pet Danica od hotela „Plaža“ do kompleksa „Lazure“ u Meljinama, u dužini 1,4 kilometra.

Projekat koji je uradila Agencija za izgradnju i razvoj Herceg Novog predviđa popločavanje staze, postavljanje ograde i pratećeg mobilijara, a biće realizovan u saradnji sa Javnim preduzećem za upravljanje morskim dobrom. Vrijednost projekta procijenjena je na oko milion eura, a planirano je da JP Morsko dobro rebalansom budžeta opredijeli dodatna sredstva za njegovu kompletnu realizaciju, nakon čega treba da uslijedi tender za izbor izvođača radova.

Kada su u pitanju projekti na pojasu u hercegnovsku obalu, raspisan je tender za izradu Glavnog projekta pješačke staze od željezničkog mosta do plaže Zmijice u Zelenici, a dogovorena je i izrada projektne dokumentacije za nastavak izgradnje šetališta od Bijele do Кamenara, kao i spajanje šetališta od Zelenike do Kumbora, kako bi ovi projekti bili kandidovani za budžet za 2023. godinu.

Slični projekti