Obnovljene fasade u 2022. i 2023. godini


2022. godina:

- Stambena zgrada u ulici Pete Crnogorske Brigade br. 9

2023. godina:

- Stambena zgrada u ulici Pete Crnogorske Brigade br. 7

- Stambena zgrada u ulici Prve Bokeške Brigade br. 64

- Stambena zgrada u Novom Mestu br. 13 - Gomila

Slični projekti