Obnovljene fasade u 2021. godini


- Soliter u Norveškoj ulici br. 8 – Igalo

- Stambena zgrada u ulici Braće Grakalić br. 71

- Stambena zgrada u ulici Prve bokeške brigade 4A

Slični projekti