Započela sanacija fasade na soliteru u Norveškoj ulici


U saradnji sa Skupštinom etažnih vlasnika stanova, započeli smo sanaciju fasade na soliteru u ulici Norveška br.8. Da bi projekat bio usješno realizovan, potrebno je bilo angažovati profesionalne alpiniste. Zbog visine zgrade, radove izvodi ekipa firme „Urban alpinist“ D.O.O. Vrijednost projekta iznosi 23.716,00 eura, a mi smo dali svoje učešće u vrijednosti od 20 odsto.

Budžetom Opštine, svake godine je predviđeno 30.000 eura za pomoć u sanaciji fasada stambenih zgrada. Prepoznajući kao potrebu, u planu je i uključivanje sanacije krovova u naša zaduženja.

Slični projekti