Na skveru kod nekadašnjeg hotela Tamaris u Igalu postavljen je javni sat


Kako je projektom i bilo predviđeno, skver je popločan kamenom, sa kružnom zelenom površinom u sredini, na kojoj su postavljena tri stuba sa tri satna mehanizma.

Slični projekti