Projekat za izgradnju stajališta i trotoara na Toploj


Agencija za izgradnju i razvoj Herceg Novog završila je izradu glavnog projekta za izgradnju i uređenje novog autobuskog stajališta i trotoara na Toploj. Prema rješenju, stajalište je predviđeno na lokaciji kod Doma zdravlja, a trotoar će biti izgrađen na dionici od nadvožnjaka do semafora.

Na ovaj način će jedno od najfrekventnijih saobraćajnih čvorišta u gradu po prvi put dobiti uređeno autobusko stajalište i trotoar sa obje strane magistrale, što će značajno doprinijeti poboljšanju bezbjednosti pješaka i vozača, kao i rasterećenju saobraćaja na magistrali i ovoj raskrsnici.

Projekat podrazumijeva izgradnju i uređenje stajališta sa stepeništem koje će biti konekcija prema nadvožnjaku i Domu zdravlja, kao i novog trotoara na dionici na kojoj do sada nije bilo pješačke komunikacije sa desne strane magistrale u pravcu ka semaforu. Ovo je projekat za kojim već godinama postoji potreba, prvenstveno zbog bezbjednosti i rasterećenja magistrale na lokaciji prema kojoj gravitira ogroman broj građana, jer se ovdje nalaze centralna zgrada Doma zdravlja, Centar bezbjednosti, škola i vrtić. Rješenje je urađeno prema odluci o izgradnji objekta od opšteg interesa koja je usvojena u lokalnom parlamentu. Nakon što je završen idejni projekat, predstoji da Opština kao investitor raspiše tender za izbor izvođača radova.

Ovaj projekat jedan u nizu onih koji za cilj imaju unapređenje bezbjednosti saobraćaja i uskoro očekujemo zavrsetak projekta izgradnje još dva autobuska stajališta uz magistralu na potezu od Herceg Novog prema Igalu.

Slični projekti